địa chỉ đúc tượng đồng thờ cúng - đúc chuông huế

  -  

Đúc tượng chân dung bằng đồng là mảng nghệ thuật vô cùng khó và tỷ mỉ,bởi vì đúc bằng nguyên liệu đồng cúng rắn như vậy nếu sai sót thì chỉ có thể bỏ đi và làm lại từ đầu do đó Đồ đồng truyền thống giới thiệu qui trình đúc tượng đồng.Ban đầu để đúc tượng bán thân chúng tôi cần cung cấp một tấm hình chụp chính diện rõ nét sau đó chúng tôi cho tạo mậu bằng đất cho quí khách duyệt,sem có giống chưa,không giống ở điểm nào chúng tôi bắt đầu cho sửa thông thường sửa đến lần thứ 3 là chuẩn thờ gian mất một tuần.Sau đó chúng tôi cho làm khuôn đúc đồng,sau quí trình đúc đồng đến khâu sửa nguội đánh bóng làm màu theo ý và phủ lớp bảo vệ chống oxi hóa.Thông thường để đúc một bức tượng chân dung 45cm mất từ 25-30 ngày tùy thời gian duyệt mẫu nhanh hay chậm.

DD:0934.877.869._0984.246.198

 

 

Tạo khuôn mẫu bằng đất

Chân dung bác hồ bằng đồng