Hướng dẫn cách sử dụng máy đếm tiền Xinda 1000J

  -  
Mở công tắc nguồn, máy sẽ khởi động, đợi cho máy đếm tiền ngưng, mặt đồng hồ trả về số 0, bắt đầu đếm tiền. Trước khi đếm, đề nghị khách hàng đọc qua bảng hướng dẫn sử dụng máy đếm tiền Xinda 1000J, các hiển thị trên đồng hồ và các nút điều chỉnh dưới đây:

[IMG] 

AUTO: tự động hiển thị mệnh giá các loại tiền đang đếm của máy đếm tiền Xinda 1000J

Nếu không muốn đếm ở chế độ AUTO ta chọn mệnh giá tương ứng với số tiền đang đếm. Bấm phím ( + ) hoặc ( – ) đèn sẽ sáng từ 500K đến 10K, ta chọn đèn tương ứng với tiền đang đếm của máy đếm tiền

– Phím COUNT: Chế độ đếm thông thường không bắt tiền giả, đếm mệnh giá nhỏ hơn 10.000đ

– Phím PRESET: Chọn chế độ phân mẽ.

– Phím ADD: Chọn chức năng cộng dồn

Chú ý:

– Màn hình hiển thị: CF2, C13, C21, C22, C23, C25, C27 là báo tiền siêu giả, tiền rách, xiên hoặc tiền bẩn.

– Khi màn hình đồng hồ hiển thị: E-8 thì máy đã bị khóa hệ thống phát hiện tiền giả.

– Khi màn hình đồng hồ hiển thị: E-3 thì dây curoa bị đứt

– Khi màn hình đồng hồ hiển thị: E-4 thì cảm ứng chạy bị che, bẩn.

– Khi màn hình đồng hồ hiển thị: E1… E2… thì mắt thần bị che hoặc lỏng.

Trên đây là một số thao tác đơn giản trên máy đếm tiền Xinda 1000J, trong quá trình Khách hàng sử dụng, chúng tôi sẽ cho chuyên viên kỹ thuật đến bảo hành và hướng dẫn thêm những phần khách hàng chưa hiểu rõ.