Thông tin về tính năng máy đếm tiền Xiudun 2850V

  -  
Máy đếm tiền Xiudun 2850V có mức độ kiểm giả Polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Với hàng loạt tính năng ưu việt, cùng Tân Hoàng Phát tìm hiểu về máy đếm tiền này nhé.

[IMG] 

Thông tin máy đếm tiền Xiudun 2850V

- Tự động xóa và có chức năng cộng dồn.

- Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. Kiểm tra được tiền lẩn loại.

- Có chức năng tắc tờ.

- Có chức năng đếm ngoại tệ.

- Có hệ thống hút bụi.

- Sự dụng 6 mắt hồng ngoại để kiểm tra hình chìm.

- Có 2 mắt màu để kiểm tiền siêu giả.

- Tự động kiểm tra tình trạng máy khi bật nguồn.

- Có cổng RS232 để Nâng Cấp khi có chương trình mới.

- Màn hình hiển thị 6 số mặt trước, 3 số lớn 3 số nhỏ. Hiển thị 0 – 9999