????️ 35A (CHỐNG DỘT CHỐNG THẤM) BĂNG KEO BUTYL ????️

  -