Wayback Machine là gì? 5 cách sử dụng Wayback Machine để tối ưu SEO we

  -  

Wayback Machine là một công cụ đơn giản nhưng có thể cung cấp cho bạn những thông tin vô cùng giá trị. Bất kỳ ai cũng có thể dùng Wayback Machine để xem những phiên bản cũ của các trang web

Sau đây là 5 cách sử dụng Wayback Machine tốt nhất bạn có thể dùng để tối ưu SEO website:

1. Xem lại phiên bản cũ của website bằng công cụ Wayback Machine

2. Dùng Wayback Machine tìm kiếm những nội dung trước đó của trang web 

3. Tìm file robots.txt cũ bằng Wayback Machine

4. Xem đối thủ đã bổ sung những nội dung nào cho website

5. Xem đối thủ có thường xuyên cập nhật nội dung website