Rao Vặt: sách - văn phòng phẩm - sách

Chủ Đề Liên Quan :
 

Luật tiền ảo ở Việt Nam : Ngân hàng nhà nước Không chấp nhận các loại

  -  ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo những tổ chức, tư nhân bạn không nên đầu tư, nắm giữ, tiến hành các thương lượng liên quan tới những loại tiền ảo.

Ngày 22/9, tư vấn phóng viên về các hoạt động của tiền ảo, ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ trả tiền của nhà băng Nhà nước Việt Nam tái khẳng định, theo luật tiền ảo ở Việt Nam ngân hàng Nhà nước không bằng lòng những loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là công cụ trả tiền hợp pháp tại Việt Nam.

Theo ông Nghiêm Thanh Sơn, trên thực tại vẫn còn có công ty thực hiện huy động vốn bằng tiền ảo thời kì qua. Việc sở hữu, mua bán, dùng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và ko được pháp luật kiểm soát an ninh. Như thế nên, ngân hàng Nhà nước Việt Nam khuyến cáo các tổ chức, tư nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện những giao dịch liên quan tới những loại tiền ảo.

Ông Nghiêm Thanh Sơn cho biết, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao Bộ Tư pháp xây dựng đề án và tham vấn cho Chính phủ hoàn thiện khung khổ pháp lý trong vấn đề tiền ảo, tiền mã hóa. Sau đấy, Bộ Tư pháp đã hoàn thành đề án, trình Chính phủ. Chính phủ đã ủy quyền Bộ tài chính làm mối lái triển khai nghiên cứu và vun đắp văn bản quy bất hợp pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo.

đồng thời, nhà băng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2014/NĐ-CP về trả tiền không sử dụng tiền mặt. Trong số đó, bổ sung quy định về dụng cụ thanh toán hợp pháp tại Việt Nam (không gồm những bitcoin và các loại tiền ảo) và bổ sung quy định cấm phát hành, cung cấp, sử dụng phương tiện thanh toán ko hợp pháp (như bitcoin và những loại tiền ảo tương tự).

mua bán tiền ảo có bị cấm ? Trước đó, nhà băng Nhà nước cũng click mạnh, việc sử dụng các loại tiền ảo làm dụng cụ thanh toán không được pháp luật thừa nhận và kiểm soát an ninh. Những tổ chức tài chính ko được phép dùng những loại tiền ảo như một loại tiền tệ hoặc công cụ trả tiền khi sản xuất nhà sản xuất cho khách hàng.

Bộ tài chính cũng vừa có quyết định xây dựng thương hiệu Tổ nghiên cứu của Bộ vốn đầu tư về tài sản ảo, tiền ảo. Theo đó, Tổ nghiên cứu có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những nội dung chính sách, công thức quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ tài chính có can dự tới tài sản ảo, tiền ảo.

Tổ nghiên cứu gồm 9 thành viên, do ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ toạ Ủy ban Chứng khoán nhà nước làm tổ trưởng. Các thành viên còn lại thuộc Ủy ban Chứng khoán, Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế), Vụ nguồn vốn những nhà băng và tổ chức tín dụng, Vụ Pháp chế, Cục Giám sát quản lý về thương chính, Viện Chiến lược và chính sách vốn đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước: Không chấp nhận các loại tiền ảo tại Việt Nam - Ảnh 1.

nhà băng Nhà nước không chấp nhận những loại tiền ảo là tiền tệ cũng như là phương tiện trả tiền hợp pháp tại Việt Nam. Ảnh minh họa.

Theo luật cấm mua bán tiền ảo cách hiểu nhiều hiện nay thì "Tiền ảo là một loại tiền số (digital money) không có quản lý, được tạo bởi những người tạo lập - vững mạnh cũng thường là người kiểm soát. Nó được dùng và ưng ý trả tiền giữa các thành viên của một cộng đồng ảo nhất định".

Tiền ảo thường gắn liền với định nghĩa cùng đồng ảo (virtual communities) - là những nơi trong mạng không gian ảo mà những cá nhân tương tác với nhau. Sự đa dạng của cộng đồng ảo trong những năm vừa mới đây gắn liền với các tiến bộ kỹ thuật và việc dùng Internet ngày càng nhiều trong mọi mặt của đời sống.

Trong 1 số tình huống, những cộng đồng này tự tạo và lưu hành những đồng tiền của riêng mình để bàn bạc hàng hóa, dịch vụ mà họ phân phối, qua ấy tạo ra chức năng phương tiện trao đổi và đơn vị đo lường giá trị cho chính cùng đồng ảo ấy.

Về mặt phương pháp, tiền ảo là kết quả của sự kết hợp đa dạng thành tựu ở những lĩnh vực không giống nhau, gồm những nhưng không giới hạn ở khoa học điện toán (P2P networking), khoa học mật mã (các hàm hash mã hóa, chữ ký số).